Evaluare riscuri

Ce este o evaluare a riscurilor?
Evaluarea riscurilor se refera la procesul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, cauzate de pericolele existente la locul de munca.

Care este scopul evaluarii riscurilor?
Numeroase directive europene referitoare la securitatea si sanatatea în munca prevad o evaluare a riscurilor, dar, chiar si fara a exista cerinta legala de efectuare a evaluarii, evaluarea este o buna practica pentru ca permite luarea de masuri eficiente în vederea protejarii sanatatii lucratorilor. Procesul de prevenire a accidentelor începe cu reducerea si, daca se poate, cu eliminarea completa a riscurilor potentiale, fiind urmat de implementarea masurilor de protectie colectiva si, în ultima instanta, a masurilor de protectie individuala. Prin identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor, angajatorul sau persoana care are controlul asupra activitatii ar trebui sa poata:

  • lua o decizie cu privire la masurile de protectie cerute, având în vedere cerintele legale relevante;
  • verifica daca masurile aplicate sunt adecvate;
  • stabili ordinea prioritatilor pentru orice alte masuri ulterioare care sunt cerute;
  • demonstra ca s-a luat o hotarâre în cunostinta de cauza în privinta securitatii si sanatatii lucratorilor (de exemplu, lucratorilor sau autoritatilor de reglementare);
  • verifica daca s-a realizat o îmbunatatire a nivelului de protectie a lucratorilor.

Evaluarea riscurilor trebuie sa corespunda pericolelor, riscurilor si posibilelor daune. De exemplu, este posibil ca o fabrica mare de produse chimice sa aiba un sistem de evaluare foarte tehnic, în timp ce o întreprindere mica ce desfasoara activitati cu risc redus are nevoie de un instrument simplu si clar.

Evaluarea riscurilor trebuie: 

  • sa identifice pericolele; 
  • sa identifice lucratorii care pot fi expusi la aceste pericole; 
  • sa estimeze riscurile implicate; 
  • sa ia în considerare daca riscurile pot fi sau nu eliminate; 
  • sa ia o hotarâre în legatura cu masurile suplimentare necesare pentru prevenirea si reducerea riscurilor.

Categories: