Fisa tehnica de securitate


Fisa tehnica de securitate

- Fisele tehnice de securitate reprezinta o sursa de informare despre agentii chimici.
- Fisele tehnice de securitate ofera informatii mai detaliate decat cele de pe eticheta, referitoare la riscurile legate de agentii chimici si sunt utilizate la evaluarea riscurilor.
- Angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor, care decurge din prezenta  agentilor  chimici periculosi.


Fisele tehnice de securitate au urmatoarea structura:
1. Identificarea substantei. Producator/Importator/Utilizator/Transportator;
2. Compozitia/informatii asupra componentelor;
3. Identificarea pericolelor (de aprindere si explozie);
4. Primul ajutor;
5. Masuri de prevenire a incendiilor;
6. Masuri luate in caz de scapari accidentale;
7. Manipulare si depozitare;
8. Controlul nivelului de noxe/protectie individuala;
9. Proprietati fizice si chimice;
10. Stabilitate si reactivitate;
11. Informatii toxicologice;
12. Informatii ecologice. Efectele produsului in mediul inconjurator, persistenta si biodegradabilitatea, toxicitatea;
13. Consideratii referitoare la evacuare (captare, neutralizare, deversare etc.);
14. Informatii referitoare la transport;
15. Informatii referitoare la reglementari speciale;
16. Alte informatii.


- Fisele tehnice de securitate trebuie sa fie puse la dispozitia angajatorului, de catre producator si/sau furnizor, care le pune la dispozitia specialistilor in sanatatea si securitatea muncii, membrilor comitetului de sanatate si securitate in munca, medicului de medicina muncii, inspectorilor de munca.


Exemplu :FISA TEHNICA nr. 58 Diluant Pentru Produse Pe Baza De Nitroceluloza

Categories: