HG 1051/2006


HOTARARE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
    ART. 2
    Prevederile    319 10 201   0 52>Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 se aplica in intregime domeniului prevazut la art. 1, fara a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice cuprinse in prezenta hotarare.
    ART. 3
    In sensul prezentei hotarari, prin manipularea manuala a maselor se intelege orice tip de transport sau sustinere a unei mase de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

    CAP. II
    Obligatiile angajatorilor

    ART. 4
    Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare, in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori.
    ART. 5
    In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori, angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care il implica manipularea manuala a acestor mase, luand in considerare elementele de referinta prevazute in anexa nr. 1.
    ART. 6
    In toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel incat manipularea sa fie cat mai sigura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea:
    a) sa evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa examineze in special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
    b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de masuri corespunzatoare, avand in vedere caracteristicile mediului de munca si cerintele activitatii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.
    ART. 7
    Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c),    319 10 202  24 40>art. 24, 25 si 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.

    CAP. III
    Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor

    ART. 8
    (1) Fara a aduce atingere prevederilor    319 10 202  16 36>art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati despre toate masurile ce trebuie puse in practica in aplicarea prezentei hotarari, cu privire la protectia securitatii si sanatatii.
    (2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii generale si, ori de cate ori este posibil, informatii precise cu privire la:
    a) greutatea maselor;
    b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci cand pachetul este incarcat excentric.
    ART. 9
    Fara a aduce atingere prevederilor    319 10 202  20 36>art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc, in plus, o formare adecvata si informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se expun, in special daca aceste sarcini nu sunt efectuate corect, avand in vedere prevederile anexelor nr. 1 si 2.
    ART. 10
    Consultarea si participarea lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora cu privire la problemele la care se face referire in prezenta hotarare, inclusiv in anexele la aceasta, trebuie sa se realizeze potrivit prevederilor    319 10 202  18 36>art. 18 si 19 din Legea nr. 319/2006.

    CAP. IV
    Sanctiuni

    ART. 11
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit    319 10 201   0 18>Legii nr. 319/2006.
    ART. 12
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii si de catre inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sanatatii Publice.

    CAP. V
    Dispozitii finale

    ART. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 14
    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern deja adoptate sau in curs de adoptare in domeniul reglementat de prezenta hotarare.
    ART. 15
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2006.

                                   *

    Prezenta hotarare transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special dorsolombare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CALIN POPESCU-TARICEANU

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                               Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                                 Gheorghe Barbu

                          Ministrul sanatatii publice,
                           Gheorghe Eugen Nicolaescu

                       Ministrul economiei si comertului,
                               Codrut Ioan Seres

                       p. Ministrul integrarii europene,
                                Adrian Ciocanea,
                                secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    Bucuresti, 9 august 2006.
    Nr. 1.051.

    ANEXA 1

                    ELEMENTE DE REFERINTA*1)
          [art. 5, art. 6 lit. a) si b) si art. 9 din hotarare]

-------
    *1) In vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati in considerare simultan diferiti factori prezentati in anexele nr. 1 si 2.

    1. Caracteristicile masei
    Manipularea manuala a maselor poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca masa este:
    - prea grea sau prea mare;
    - greu de manuit si de prins;
    - instabila sau cu un continut ce risca sa se deplaseze;
    - pozitionata astfel incat necesita sustinerea sau manipularea ei la distanta fata de trunchi sau cu flexia ori rasucirea trunchiului;
    - susceptibila sa produca leziuni lucratorilor, din cauza marginilor si/sau consistentei sale, in special in cazul unei coliziuni.
    2. Efortul fizic necesar
    Efortul fizic poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca:
    - este prea intens;
    - nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
    - poate sa antreneze o deplasare brusca a masei;
    - este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.
    3. Caracteristicile mediului de munca
    Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, in special de afectiuni dorsolombare, daca:
    - nu exista suficient spatiu liber, in special pe verticala, pentru realizarea activitatii;
    - solul prezinta denivelari, prezentand pericole de impiedicare, sau este alunecos pentru incaltamintea lucratorului;
    - locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru confortabila;
    - solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
    - solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;
    - temperatura, umiditatea sau circulatia aerului este necorespunzatoare.
    4. Cerinte ale activitatii
    Activitatea poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca implica una sau mai multe dintre urmatoarele cerinte:
    - efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicita in special coloana vertebrala;
    - perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
    - distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport;
    - ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.

    ANEXA 2

                      FACTORI INDIVIDUALI DE RISC*1)
                       [art. 7 si 9 din hotarare]

-------
    *1) In vederea efectuarii unei analize multi-factor, pot fi luati in considerare simultan diferiti factori prezentati in anexele nr. 1 si 2.

    Lucratorul este expus unor riscuri daca:
    - este necorespunzator din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca respectiva;
    - poarta imbracaminte, incaltaminte sau alte efecte personale necorespunzatoare;
    - nu are cunostinte sau instruire suficienta ori adecvata.
                                -----------

Categories: