SSM

Securitate si Sanatate in Munca (Protectia Muncii)

 • Intocmirea documentatiei cerute de Legea Securitatii si Sanatatii in Munca Nr. 319/2006;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent ( unde este cazul);
 • Stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege;
 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);
 • Intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);
 • Intocmirea listei cu posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege; Protectia muncii-Servicii lunare in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Servicii lunare in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca
 • Instruirea conducatorilor de locurilor de munca privin organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate;
 • Efectuarea instructajului periodic tuturor salariatilor pe baza tematicii intocmite si completarea fiselor de instruire individuala;
 • Efectuarea instructajului introductiv general si a instructajului la locul de munca salariatilor noi angajati, precum si intocmirea fiselor de instruire individuala;
 • Elaborarea programului de instruire – testare pe meserii sau activitati;
 • Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie ;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
 • Urmarirea actualizarii planului de prevenire si protectie;
 • Verificarea cunoasterii si a aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca prin teste de verificare ;
 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Categories: