SU

Situatii de urgenta (P.S.I.)

Situatii de urgenta Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 307/2006 privind apararea impotriva indendiilor, care cuprinde:
 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) pentru fiecare loc de munca;
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
 • Planul de interventie pe unitate;
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);
Situatii de urgenta- Servicii lunare Situatii de urgenta (P.S.I.)
 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului;
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

Categories: