Instructiuni ateliere mecanice

S.C. ..........................................................S.R.L.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

VERIFICAT APROB
Cadru Tehnic P.S.I. Director General
.................................


INSTRUCTIUNI
De Aparare Impotriva Incendiilor la Ateliere Mecanice de Intretinere si Reparatii. (auto, masini si utilaje, etc.) in cadrul
S.C. …………………………………………………………S.R.L
1.
Se vor evita la maximum prelingerile si raspandirea lubrefiantilor pe utilaje, pardoseli etc.
2.
Ungerea partilor mobile ale masinilor se v-a face numai cu lubrefiantii indicati si numai in starea de repaus a masinilor.
3.
Masinile, uneltele si utilajele se vor supraveghea si controla pe toata durata functionarii lor.
4.
Se interzice alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto in interiorul sectiilor.
5.
Se interzice depozitarea materialelor combustibile in apropierea surselor de incalzit , la o distanta de cel putin 2 m.
6.
Se interzice folosirea aparatelor electrice de incalzit in stare defecta.
7.
Iluminatul local pe masini v-a fi de 24 V.
8.
Se interzice uscarea sau depozitarea materialelor combustibile pe sobe sau conductori electrici.
9.
Se vor respecta normele si regulile de prevenire a situatiilor de urgenta la amplasarea masinilor si utilajelor si a instalatiilor necesare procesului de productie. Se interzice introducerea autovehicolelor in reparatie cu rezervorul de benzina gol sau demontat.
10.
Se interzice spalarea cu benzina sau cu alte substante inflamabile a pieselor auto si a halelor, la locul de munca.
11.
Se interzice blocarea scarilor , culoarelor, drumurilor si cailor de acces interioare si exterioare cu orice fel de materiale, sau cu autovehicule.
12.
Materialele initiale de stingere a incendiilor , instalatiilor si utilajelor de la locul de munca vor fi pastrate in perfecta stare de functionare sin u se vor folosi in alte scopuri decat la stingerea incendiilor.
13.
Se interzice efectuarea lucrarilor de sudura , taiere , lipire , si alte asemenea lucrari fara respectare normelor PSI. si a “Permisului de Lucru cu Foc Deschis”.
14.
Se v-a verifica permanent starea tehnica a instalatiei electrice a autovehicolelor, si se v-a incepe lucrul dupa deconectarea bornelor de la acumulator, remediindu-se imediat toate defectiunile care pot provoca scurt-circuite.
15.
Se v-a verifica permanent starea tehnica a instalatiei de alimentare a autovehicolelor si se vor efectua reglajele respective, pentru a nu exista scurgeri de combustibil.
16.
La controlul cutiilor de viteza, a agrenajelor etc. se vor folosi numai lampi electrice portative cu glob protejat, alimentate la o tensiune electrica de maximum 24V.
17.
Se va da atentie deosebita prelucrarii metalelor si aliajelor de magneziu, aluminiu, titan etc. pentru a nu se produce incendii, iar deseurile rezultate din prelucrare (pulberi , span etc.) se indeparteaza si depoziteaza in locuri special amenajate deoarece prezinta pericol de autoaprindere si sunt usor aprinzibile.
18.
La terminarea lucrului, bumbacul si carpele de sters, cutiile de petrol sau unsoarea vor fi evacuate si depozitate in locuri special amenajate.
19.
La executarea operatiunilor de curatare a masinilor si/sau pieselor componente, utilajul sau masinile-unelte vor fi oprite si scoase de sub tensiunea electrica.
20.
Pentru prevenirea descarcarilor electrostatice, partile metalice ale masinilor-unelte vor fi legate la priza de pamant.
21.
Se interzice instalarea polizoarelor sau a altor masini care produc scantei in locurile unde se pot degaja gaze sau vapori consumabili.
22.
Lampile cu benzina, sobitele pentru incalzit, ciocanele de lipit, resourile sau alte aparate cu foc deschis nu vor fi lasate in functiune fara a fi supravegheate.
23.
La folosirea lampilor de incalzit cu benzina sau propan se vor respecta urmatoarele:
1. a. alimentarea cu benzina sau propan se face numai dupa ce arzatorul s-a racit, rezervorul se umple numai 3/4 din volum, iar operatia se face numai in spatii fara pericol de incendiu.
2. b. aprinderea lampii se face la cel putin 5 m fata de orice material combustibil
3. c. vor fi utilizate numai in lampi omologate prevazute cu un sistem de siguranta reglat la presiunea de lucru, iar cu cele cu rezervorul mai mare de 3 litri trebuie prevazute cu manometru.
4. d. este interzisa reducerea presiunii in orice fel atunci lampa este aprinsa
5. e. se interzice folosirea lampii in incaperi in care se afla lichide combustibile, substante explozive sau gaze combustibile.
24.
Instalatiile tehnologice, masinile-unelte, utilajele si aparatura tehnologica, vor fi verificate, intretinute, reparate si exploatate conform prevederilor cartilor tehnice si ale instructiunilor producatorilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de incendiu,
25.
La exploatarea masinilor si a utilajelor trebuie intocmite si respectate graficele de ungere si curatare periodica de praf, scame etc. numai in starea de repaus a acestora, utilizand pentru ungere lubrifiantii indicati.
26.
Sistemele de ungerea agregatelor tehnologice si liniilor automate de productie vor fi permanent supravegheate pentru evitarea pierderilor de lubrifianti din lagare, cuzineti, angrenaje, transmisii etc. si a supraincalzirii acestora. Orice defectiune va fi remediata de personal calificat.
Eventualele scurgeri accidentale se vor inlatura prin folosirea unor materiale absorbante (rumegus, nisip etc.) care se vor colecta imediat in vase metalice cu capac, iar apoi vor fi evacuate in locurile stabilite pentru aceasta.
27.
Se interzice introducerea in spatiile de productie a lubrifiantilor destinati ungerii in cantitati mai mari decat necesarul pentru o zi de lucru. Pastrarea acestora se asigura in locuri special amenajate, ferite de surse de foc si marcate corespunzator.
28.
Nu se admite introducerea in spatiile de productie a lichidelor combustibile utilizate in procesul tehnologic, a unor cantitati mai mari decat necesarul unui schimb de lucru, iar acestea vor fi pastrate in conditii de etanseitate perfecta, in locuri ventilate si departe de orice sursa de foc.
29.
In timpul functionarii utilajelor si masinilor, acestea vor fi supravegheate pentru a se inlatura orice defectiune care ar putea produce scantei sau flame (frecari, deformari, ruperi etc.)
30.
Periodic se va verifica izolatia conductelor termice pentru a se impiedica contactul acestora cu materialele combustibile, pe portiunile deteriorate.
31.
La executarea operatiilor de curatire cu produse combustibile (motorina, petrol etc.) a utilajelor sau a unor piese componente ale acestora, se intrerupe alimentarea electrica si se inlatura orice sursa de foc deschis din incapere, asigurandu-se totodata si mijloacele necesare interventiei in caz de incendiu.
32.
Daca se folosesc carpe sau calti la curatirea pieselor si/sau utilajelor, acestea trebuie colectate in cutii metalice cu capac si evacuate zilnic la terminarea programului.
33.
Masinile-unelte si utilaje fixe de orice fel vor fi prevazute cu instalatie de legare la priza de pamant, pentru scurgerea eventualilor curenti de defect si evitarea acumularilor electrostatice, conform reglementarilor in vigoare.
34.
Utilajele activate de electromotoare vor fi exploatate in limita sarcinilor admise, fara suprasolicitarea lor.
35.
Se va asigura mentinerea in buna stare a instalatiilor de protectie impotriva trasnetului ale constructiilor, instalatiilor, utilajelor si ale echipamentelor tehnologice.
36.
In spatiile cu pericol de explozie este interzisa folosirea imbracamintei, lenjeriei si altor obiecte din materiale sau fibre sintetice ori din materiale plastice, precum si a incaltamintei care prin lovire sau frecare poate sa produca scantei capabile sa aprinda gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in amestec cu aerul.
De asemenea, este interzisa folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor, si sculelor neprotejate corespunzator, care prin lovire sau frecare pot produce scantei capabile sa aprinda amestecurile explozive.
37.
La terminarea programului conducatorii locurilor de munca vor verifica si vor lua masuri prin:
1. a. oprirea (scoaterea de sub tensiune) tuturor masinilor, utilajelor si aparaturii
2. b. curatirea locurilor de munca, precum si a motoarelor electrice
3. c. evacuarea tuturor deseurilor in locuri special destinate
4. d. scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri flexibile
5. e. intreruperea instalatiei electrice de forta si iluminat de la tabloul electric, ramanand in functiune numai iluminatul de siguranta
6. f. stingerea focului din sobe (acolo unde exista) si la instalatiile de incalzire centrala
7. g. incuierea incaperilor respective si lasarea cheilor la poarta sau pe panoul special amenajat.
38.
La terminarea programului de lucru , fiecare salariat are indatorirea de a curati si a face ordine la locul sau de munca, sa intrerupa curentul electric la consumatori, sa stinga orice flacara, sa inchida robinetele de gaze, apa si aer.
39.
Salariatii sunt obligati sa-si insuseasca , sa cunoasca si sa foloseasca toate mijloacele de stingere a incendiilor aflate pe locurile de munca.

Categories: