Registru coordonare santier


REGISTRUL  DE  COORDONARESantier: ......................................
Adresa: ....................................................................
Antreprenor general: SC BAU BAU SRL


BUCURESTI  -  2010

Registrul de coordonare
(Conform H.G. nr.300/2006, art.37, lit.a ÷h)

  1. Numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier.

B.   Lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor.C.   Evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate.D.   Observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţă beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale acestora.


E.   Observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
F.    Abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate.
G.  Rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie transmise.

H.  Incidente şi accidente care au avut loc.

OBSERVATII      Cuprins;

1.   Informatii generale
-  Locatia santierului
-  Beneficiarul lucrarii (nume si adresa)
-  Data inceperii lucrarilor
-  Durata estimativa a lucrarilor pe santier
-  Numarul estimativ de lucratori care lucreaza simultan pe santier
-  Anteprenor (nume si adresa)
2.   Repartizarea executiei lucrarilor (conform contract)
-  Categoria lucrarii
-  Denumire anteprenor
-  Data interventiei in santier
3.   Lista cu efectivul lucratorilor pe santier
-  Denumire anteprenor
-  Durata prevazuta pt. efectuarea lucrarilor
-  Numar de lucratori
4.   Evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate
-  Descrierea pe scurt a evenimentului
-  Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat evenimentul, constarile si decizie
-  Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat modul de rezolvare a deciziilor
5.   Observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea in munca aduse la cunostiinta beneficiarului, managerului de project sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora
-  Documentul care contine observatii, informatii, propuneri privind SSM
-  Emitent
-  Data transmiterii la beneficiar, managerul de project
-  Persoana care a transmis documentele (1)
-  Documentul prin care s-a transmis raspunsul
6.   Abaterea de la prevederile planului de securitate si sanatate
-  Descrierea pe scurt a evenimentului
-  Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat evenimentul, constarile si decizie
-  Procesul verbal de inspectie in care s-a consemnat modul de rezolvare a deciziilor
7.   Rapoartele vizitelor pe santier si ale intrunirilor si dispozitiilor ce trebuie transmise
-  Identificarea documentului emis (PV inspectie, protocol, dispozitie, etc.)
-  Data emiterii
-  Observatii- // -

Elaborat,
………………………


Categories: