Acodare EIP, ghid practic

Ghid practic de acordare a echipamentului individual de protecţie, alimentaţiei de protecţie şi materialelor igienico-sanitare din unitateCUPRINS
Cap. 1. Echipamentul individual de protecţie ...................................................................... 3
Cap. 2. Alimentaţia de protecţie ........................................................................................16
Cap. 3. Materiale igienico-sanitare .....................................................................................17
Cap. 4. Anexe ...................................................................................................................19
Bibliografie ........................................................................................................................ 23Cap. 1. Echipamentul individual de protecţie
Cadru legal
Constituţia României Art. 22 „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”
L 319/2006: angajatorul are următoarele obligații
Art. 12 pct. b) să decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;
Art. 12 pct. r) sa asigure echipamente individuale de protecție;
Art. 12 pct. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.
HG 1048/2006, art. 3: Prin echipament individual de protecţie (EIP) se înţelege orice echipament destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.
HG 115/2004, Art. 2. - (1) Prin EIP se înțelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ținute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protecție împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate si securitate.
(2) Se consideră, de asemenea, EIP:
a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protecției unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane,
potențiale;
b) un dispozitiv sau un mijloc de protecție combinat, detașabil ori nedetașabil, cu un echipament individual care nu are rol de protecție, purtat sau ținut cu mană de o persoană pentru executarea unei activități specifice;
c) componente interschimbabile ale EIP, esențiale pentru o funcționare corespunzătoare şi utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament.
(3) Se consideră ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piață împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ținut cu mana în permanenţă de către utilizator, pe întreaga durata de expunere la risc.
Scop
Determinarea tipului de echipament individual de protecţie necesar fiecărui domeniu de activitate sau expunere la risc.
Procedură de acordare a EIP
a. evaluarea riscurilor în vederea acordării EIP conform HG 1048/2006 (anexa 1);
b. stabilirea necesarului de EIP în urma evaluării – document cumulativ;
c. achiziţia echipamentului individual de protecţie conform HG 115/2004;
d. predarea către lucrător a EIP prin magazie (fişă inventar – anexa 2) în urma declaraţiei caracteristicilor fizice proprii (talia, înălţimea, număr încălţăminte – anexa 3);
e. instruirea lucrătorului cu privire la utilizarea şi întreținerea în siguranţă a EIP cu notare în fişa individuală de instruire;

......................................vezi link
http://www.box.net/shared/dy1s7jcpn213on862g0v

Categories: