Acte normative care reglementează activitatea de SSM

Principalele acte normative care reglementează activitatea de securitate și sănătate în muncă

Act normativ (legislația națională)
Legislație europeană transpusă
Domeniul reglementat
Tip act
Număr
An
M. Of.
Constituția României
Constituția
Codul Muncii cu modificările ulterioare
Lege
53
2003
72 / 05.02.2005
-
Legea securității și sănătății în muncă
Lege
319
2006
646 / 26.07.2006
Dir 89 / 391 / CEE
Normele metodologice de aplicare a legii 319 / 2006
HGR
1425
2006
882 / 30.10.2006
-
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă
HGR
1091
2006
739 / 30.08.2006
Dir 1989 / 654 / CEE
Semnalizarea de SSM
HGR
971
2006
683 / 09.08.2006
Dir 92 / 58 / CEE
echipamente de muncă
HGR
1146
2006
815 / 03.10.2006
Dir 89 / 655 / CEE
Condițiile introducerii pe piață a mașinilor
HGR
1029
2008
674 / 30.09.2008
2006 / 42 / CE
echipamente individuale de protecţie
HGR
1048
2006
722 / 23.08.2006
Dir 89 / 656 / CEE
Manipularea manuală maselor
HGR
1051
2006
713 / 21.08.2006
Dir 1990 / 269 / CEE
Echipamente cu ecran de vizualizare
HGR
1028
2006
710 / 18.08.2006
Dir 1990 / 270 / CEE
Temperaturi extreme**
OUG
99
2000
304 / 04.07.2000

**Legea pt aprobarea OUG 99 / 2000
Lege
436
2001
404 / 20.07.2001

Norme metodologice OUG 99 / 2000
HGR
580
2000
315 / 07.07.2000

Zgomot*
HGR
493
2006
380 / 03.05.2006
Dir 2003 / 10 / CE
Vibraţii*
HGR
1876
2005
81 / 30.01.2006
Dir 2002 / 44 / CE
Radiaţii optice artificiale
Ord MMSSF
706
2006
915 / 10.11.2006
-
Câmpuri electromagnetice – de corelat cu Ord MS 1007 / 2002
HGR
1136
2006
769 / 11.09.2006
Dir 2004 / 40 / CE
Activități nucleare
Lege rep
111
1996
552 / 27.06.2006

Personal expus la radiații ionizante
Ord MS
944
2001
34 / 18.01.2002

Personal expus la radiații ionizante
Ord MS
1032
2002
15 / 13.01.2003

Diferite norme și ghiduri activități nucleare (CNCAN)

Azbest*
HGR
1875
2006
64 / 24.01.2006
83 / 477 / CEE, 91 / 382 / CEE, 98 / 24 / CEE, 2003 / 18 / CE
Agenţi chimici
HGR
1218
2006
845 / 13.10.2006
98 / 24 / CE, 91 / 322 / CEE, 2000 / 39 / CE, 2006 / 15 / CE
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
OUG
200
2000
593 / 22.11.2000

Norme metodologice OUG 200 / 2000
HGR
490
2002
356 / 28.05.2002

Atmosfere potenţial explozive
HGR
1058
2006
737 / 29.08.2006
Dir 99 / 92/ CE
Agenţi biologici
HGR
1092
2006
762 / 07.09.2006
Dir 2000 / 54 /CE
Agenţi cancerigeni şi mutageni
HGR
1093
2006
757 / 06.09.2006
Dir 2004 / 37 / CE
Industrie extractivă de suprafață sau subteran
HGR
1049
2006
727 / 25.08.2006
92 / 104/ CEE
Industrie extractivă şi foraj
HGR
1050
2006
737 / 29.08.2006
92 / 91 / CEE
Asistența medicală la bordul navelor
HGR
1007
2006
696 / 15.08.2006
92 / 29 / CEE
Nave pescuit
HGR
1135
2006
772 / 12.09.2006
93 / 103 / CEE
Șantiere temporare sau mobile*
HGR
300
2006
252 / 21.03.2006
92 / 57 / CEE
*act normativ modificat și completat prin HGR 601 / 2007
HGR
601
2007
470 / 12.07.2007
-
Muncă temporară
HGR
557
2007
407 / 18.06.2007
91 / 383 / CEE
Protecția tinerilor
HGR
600
2007
473 / 13.07.2007
94 / 33 / CE
Munci periculoase interzise copii
HGR
867
2009
568 /14.08.2009

Protecția maternităţii la locurile de muncă
OUG
96
2003
750 / 27.10.2003

Normele metodologice de aplicare ale O.U.G. 96 / 2003
HGR
537
2004
378 / 29.04.2004

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale rep 2009
Lege
346
2002
772 / 12.11.2009

Normele Metodologice de Aplicare ale L 346 / 2002 rep***
Ord MS
825
2006
708 / 17.08.2006

***Modif Norme Met Aplic L 346 / 2002
Ord MS
363
2009
257 / 17.04.2009

Reforma în domeniul sănătății (Lege)
Lege
95
2006
372 / 27.04.2006

Statutul medicului de medicina muncii
Lege
418
2004
998 / 29.10.2004

Modificarea Legii 418 /2004
Lege
48
2007
194 / 21.03.2007

Atribuţiile medicului de întrprindere
Ord MSF
875
2002
840 / 21.11.2002

Supravegherea sănătăţii lucrătorilor
HGR
355
2007
332 / 17.05.2007

Modif HGR 355 / 2007
HGR
37
2008
45 / 21.01.2008

Indicatori expunere și efect biologic
Ord MS
803
2001
811 / 18.12.2001

Drepturile pacientului
Lege
46
2003
59 / 29.01.2003

Norme L 46 / 2003
Ord MS
386
2004
356 / 22.04.2004

Norme supraveghere, prevenire și control infecții nosocomiale
Ord MS
916
2006
759 / 07.09.2006

Norme tehnice curațare, dezinfectare și sterilizare
Ord MS
261
2007
128 / 21.02.2007

Gestionare deșeuri activități medicale
Ord MS
219
2002
386 / 06.06.2002

Trusa prim ajutor
Ord MSF
427
2002
531 / 22.07.2002

Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică
Lege rep
98
1994
325 / 24.04.2008

Examinări siguranța circulației
Ord MTrans
447
2003
364 / 28.05.2003

Afecțiuni și substanțe incompatibile conducători auto****
Ord MS
87
2003
149 / 07.03.2003

**** Afecțiuni și substanțe incompatibile conducători auto
Ord MS
350
2003
269 / 17.04.2003

**** Afecțiuni și substanțe incompatibile conducători auto
Ord MS
759
2003
597 / 22.08.2003

Concedii medicale
OUG
158
2006
1074 / 29.11.2005

Norme metod OUG 158 / 2005 concedii medicale
Ord CNAS
32
2006
147 / 16.02.2006

Model certificat concediu medical
Ord MS
233
2006
254 / 21.03.2006

FIAM
Ord MMSSF
3
2007
70 / 30.01.2007

Indemnizație artiști liber-profesioniști
Lege rep
109
2005
384 / 05.06.2009

BP de care pot suferi artiştii, pt a beneficia de prevederile Legii 109 / 2005
Ord MS
1187
2005
1018 / 16.11.2005


Categories: