Convocator CSSM

CONVOCATOR
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că la data de ___________ orele __________, Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă constituit la nivelul    S.C. ____________ S.R.L. se întruneşte la sediul societăţii, în formula în care a fost aprobat de către administrator:
Temele propuse spre a fi dezbătute sunt următoarele:
  1. Riscurile emergente în cadrul locurilor de muncă din unitate;
  2. Ergonomia locului de muncă – mediul de lucru;
  3. Planul de prevenire şi protecţie – propuneri de actualizare;
  4. Oportunitatea investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  5. Propuneri de subiecte pentru şedinţa următoare;

Am luat la cunoştinţă:

      1.   _____________ – administrator – preşedinte __________________________________________
      2.   ______________ – lucrător desemnat SSM – secretar ___________________________________
      3.   _____________________________ – Medic de medicina muncii – membru __________________
      4.   _____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru __________________
      5.    ____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru __________________
    6.     ____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru __________________

Categories: