EIP-Echipamentul Individual de Protecţie

EIP-Echipamentul Individual de Protecţie
EIP - Generalităţi
•EchipamentulIndividual de Protecţie (EIP) include orice tip de echipament ce se intenţionează a fi utilizat de lucrători cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asuprasecurităţiişi sănătăţiiîn muncă.
•Echipamentul Individual de Protecţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire a potenţialelor pericole rămase(principiile prevenirii pericolelor!!!).
•EIP trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană.Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă.
•Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acelaşi timp, acestea trebuie coordonate între ele.
................................................................vezi link:
http://www.box.net/shared/mmiv8kg48o0yk3it0qa9

Categories: