Model plan propriu SSM

1. DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectul prezentului plan propriu de securitate pentru realizarea Parcului
Eolian "SĂLBATICA – JUD. TULCEA", format din 15 turbine eoli ene cu o putere
nominala de 2000 kW fiecare.
Lucrările ce trebuie realizate în cadrul Proiectului: SĂLBATICA – JUD.
TULCEA vor consta în principal în derularea următoarelor etape de construire.
Activităţile principale sunt:
- Trasport, incarcare si descarcare de materiale
- Transport si punerea in functiune a armaturii beton armat
- Realizarea de fundatii in beton armat
Lucrările se realizează exclusiv pe santierul destinat plasării proiectului, astfel
că singurele posibile interferenţe constau în suprapunerea diverselor faze de lucrări.
Conform specificaţiilor din proiect, interferenţele si serviciile afectate sunt în
construcţiile civile din cadrul diverselor subantreprize (muncitorii pentru armături de
fier, muncitorii pentru cofraje etc.), lucrări cu diverse utilaje sau transport de
materiale si alte sarcini simultane (lucrări de construcţii civile si lucrări electrice).


.......................................................vezi link

http://www.box.net/shared/xf6gonp7flq15erk89d8

Categories: