Proces verbal sedinta CSSM

PROCES VERBAL DE ŞEDINŢĂ A C.S.S.M.
Prezentul proces verbal a fost încheiat ca urmare a şedinţei C.S.S.M. din S.C. _______________ S.R.L. din data de 27.11.2010, fiind întocmit de secretarul C.S.S.M. – ____________________
S-a întrunit CSSM – ul din cadrul S.C. ____________________ S.R.L.
Domnul ________________ – administrator a prezentat raportul cu privire la activităţile SSM pe anul 2010, s-a discutat despre situaţia societăţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, apreciindu-se nivelul de cheltuieli efectuat în anul 2010. S-a solicitat serviciului contabilitate prezentarea unui raport exact de cheltuieli cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.
S-a prezentat planul de prevenire şi protecţie, s-au prezentat şi aprobat propunerile de actualizare a planului de prevenire şi protecţie. Astfel măsurile şi termenele dispuse în plan au fost actualizate pentru anul 2011. S-a propus şi s-a aprobat ca în testarea anuală a lucrătorilor să fie trecute cel puţin 3 întrebări din şi despre planul de prevenire şi protecţie.
Secretarul CSSM domnul __________________ a prezentat un material despre riscurile emergente şi importanța monitorizării ergonomiei la locul de muncă prin prisma factorilor de mediu.
De asemenea, în urma discuţiilor cu reprezentanţii lucrătorilor domnul ____________________ a adus spre analiza CSSM – ului necesitatea continuării investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ca factor prioritar în mărirea gradului de securitate la locurile de muncă din cadrul unităţii. S-a decis ca cuantumul sumei investite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă să se stabilească la prima şedinţă operativă a conducerii unităţii. Doamna __________________ a menţionat ferm că această sumă v-a fi cel puţin egală cu bugetul alocat securităţii şi sănătăţii pentru anul 2010 şi prioritar se vor aloca bani pentru achiziţionarea echipamentelor individuale de protecţie şi instruirea personalului. De asemenea doamna ________________________ a declarat că scăderea costurilor de producţie pe seama reducerii nivelului de securitate în unitate nu v-a fi permisă. În acest scop s-a hotărât elaborarea unei declaraţii de politică a unităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cel mult o lună de la data prezentei şedinţe.
S-a decis ca dată pentru următoarea şedinţă ordinară a CSSM – ului luna _____________ 2011.
Propuneri de subiecte pentru viitoarea şedinţă:
ü  Zgomotul la locul de muncă;
ü  Violenţa la locul de muncă;
ü  Asigurarea de accident ca instrument de protecţie a lucrătorului şi a unităţii;
ü  Instruirea de conştientizare a personalului;
ü  Premiere şi penalizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Au fost prezenţi la şedinţă următorii membri ai CSSM:
Numele şi prenumele                                                 Semnătura
                                 1.          _______________ – administrator – preşedinte _________________________________
                                 2.          ______________ – lucrător desemnat SSM – secretar ____________________________
                                 3.          _____________________________ – medic de medicina muncii – membru ___________
                                 4.          _____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru ___________
                                 5.          _____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru ___________
                                 6.          _____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru ___________

Categories: