Raport administrator CSSM

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

cu privire la aspectele în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din cadrul
___________________________
În perioda _______________ situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul instituţiei noastre s-a prezentat astfel:
În primul rând doresc să evidenţiez faptul că în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale în cadrul unităţii.
Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie a fost organizată prin numirea în funcţia de lucrător desemnat SSM a ________________ care a efectuat instruirea personalului în domeniu şi auditarea periodică a locurilor de muncă. Lucrătorul desemnat SSM a absolvit un curs de inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de 80 de ore echivalentul nivelului mediu de pregătire.
Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Aceste nereguli sunt în mai des întâlnite în cazul locurilor de muncă auxiliare din cadrul unităţii, locuri de muncă care au fost controlate cu o frecvenţă mai mare.
Bunul nostru cel mai de preţ al este resursa umană. De accea, pentru a ridica nivelul de siguranţă în cadrul _______________________, s-a hotărât organizarea activităţii de prevenire şi protecţie prin înfiinţarea serviciului intern de prevenire şi protecţie la nivelul instituţiei. Menţionez că infiinţarea acestui serviciu este o cerinţă legală prevăzută în Legea 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din România. Pentru a respecta cerinţele impuse de lege cât şi înfiinţarea unui serviciu de prevenire şi protecţie performant şi eficient, capabil să vină în întâmpinarea problemelor specifice emergente, s-a hotărât că acesta să fie externalizat. În acest scop s-a întocmit şi semnat un contract de prestări de servicii cu o societate abilitată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: S.C. ____________ S.R.L. din __________________ Conducătorul serviciului extern este domnul _________________________ care v-a organiza şi conduce acest serviciu.
De asemenea, prin decizia nr. ______________, s-a dispus înfiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivelul unităţii.
Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin _______________________ – medic specialist de medicina muncii care v-a prezenta anual conducerii unităţii un raport asupra stării de sănătate a personalului.
Prin această cale doresc să subliniez că investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor continua în unitatea noastră. Aceste investiţii vor viza în primul rând îmbunătăţirea mediului de lucru prin mărirea ergonomiei locurilor de muncă. Pentru realizarea acestui ţel comitetul de securitate şi sănătate în muncă sub consilierea serviciului extern de prevenire şi protecţie va înainta conducerii spre aprobare un program anual de investiţii. Astfel, scăderea costurilor de funcţionare a instituţiei pe seama reducerii gradului de securitate nu va fi permisă.
De asemenea doresc să scot în evidenţă că activitatea unităţii depinde în primul rând de starea de bine a personalului său. În această ordine de idei recomand Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă şi conducerii serviciului extern de prevenire şi protecţie să ia în considerare faptul că personalul unităţii desfăşoară activităţi specifice intelectuale (muncă de birou şi deplasări în teritoriu). Aceată muncă este de cele mai multe ori o muncă deosebit de solicitatntă din punct de vedere psihic care solicită la maximum personalul.
În încheiere doresc să vă urez succes în activitatea dumneavoastră şi vă promit colaborarea necondiţionată a conducerii instituţiei pentru a avea şi în viitor locuri de muncă la nivelul standardelor Uniunii Europene.

Data

 
Semnătura
 
 Data                                                                                                                          Semnature

Categories: