Situatia intreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul Construcţii

Punct de plecare
Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) se confruntă cu toate riscurile din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă specifice acestui sector de activitate periculos, dar
poate nu au expertiza necesară “în interior” pentru a rezolva aceste probleme. 
Sectorul construcţiilor constituie unul din cele mai mari sectoare de activitate, cu o cifră
de afaceri anuală de peste 900 miliarde Euro şi numărând, numai în cele 15 state
membre ale UE, peste 12 milioane de angajaţi. Din nefericire, în acest sector se
înregistrează cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în
muncă (SSM), din cadrul regiunii, aceasta fiind o problemă despre care se estimează
că antrenează costuri de aproape 75 miliarde Euro pe an pentru întreprinderi şi pentru
contribuabili, pentru a nu a mai menţiona suferinţa umană. Deşi, datorită cooperării
strânse între angajatori, lucrători şi alţi factori, standardele SSM din acest sector de
activitate au cunoscut îmbunătăţiri semnificative de-a lungul anilor, există încă mari
posibilităţi de a le ameliora în continuare.
Conform cifrelor oficiale, în UE, în sectorul constructiilor lucreaza aproape 13
milioane de persoane, fiind posibil ca în realitate numarul acestora sa fie mai
mare.
Cifra de afaceri anuala a sectorului constructiilor din UE este estimata la 902
miliarde Euro.
Oficial, în sector lucreaza 12,7 milioane de angajati, echivalentul a 7,9% din
totalul fortei de munca din UE.
Totusi, este posibil ca numarul real al acestora sa fie considerabil mai mare,
deoarece se estimeaza ca o parte semnificativa a fortei de munca din
constructii nu este declarata în sector. Conform Comisiei Europene, un procent
situat între 7%-19% din toate activitatile desfasurate în cadrul UE nu sunt
declarate, considerandu-se ca în sectorul constructiilor aceasta problema este
deosebit de acuta.
47% din totalul lucratorilor din sectorul constructiilor lucreaza în întreprinderi al
caror personal nu depaseste 10 persoane (fata de media pe ansamblul UE,
care este de 6%).
Evaluarea riscurilor şi managementul SSM
Evaluarea riscurilor constă într-o examinare atentă a ceea ce poate cauza o vătămare
a persoanelor în procesul de muncă, astfel încât să puteţi decide dacă au fost luate
suficiente măsuri de protecţie sau sunt necesare măsuri suplimentare pentru
prevenirea oricărui prejudiciu. Scopul este de a evita orice vătămare sau afectare a
sănătăţii.
Evaluarea riscurilor implică identificarea pericolelor existente în orice întreprindere şi
determinarea amplorii riscurilor existente, luând în considerare măsurile de precauţie
existente. Rezultatele unei evaluări cuprinzătoare şi adecvate trebuie să ajute la
stabilirea măsurilor de prevenire şi la selecţionarea celor mai potrivite bune practici.
Evaluarea riscurilor joacă un rol important pentru protejarea voastră, a angajaţilor
voştri, a celorlalţi lucrători din şantier, precum şi a publicului.
Printr-o bună proiectare şi planificare a activităţii, riscurile pot fi evitate chiar înainte de
începerea lucrului pe şantier. Prin alegerea corectă a echipamentelor şi materialelor,
prin modul de planificare a lucrărilor din şantier, riscurile pot fi diminuate la minim,
precum şi posibilitatea de accidentare sau reducerea expunerii personalului la
pericole.
Activitatile din sectorul constructiilor se considera a fi urmatoarele (lista nonexhaustiva):
Lucrari de constructii - montaj, inclusiv constructii tehnologice
Lucrari ce implica reparatii, modificari, conservare, curatenie si intretinere
Lucrari de fundatii, excavatii si constructii de tunele
Lucrari de demolare si decofrare, inclusiv dezasamblarea elementelor
prefabricate
Renovare si restaurare, inclusiv lucrari de vopsitorie si decoratiuni, transformari
sau montaj.
Exemplele de prevenire a riscului pot, de asemenea, cuprinde:
Eliminarea riscurilor inainte de inceperea lucrarilor pe santier, de exemplu prin:
o Bune practici de procurare a echipamentelor si materialelor
o Procedee eficiente de ofertare
o Actiuni de planificare si proiectare cu rezultate pozitive
Managementul eficient al riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca pe
santier, prin:
o Actiuni noi dar si cu caracter inovator de evaluare a riscurilor
o Reducerea riscurilor prin structurarea si planificarea lucrului
o Instalatii si echipamente sau controlul de santier inovatoare, cum ar fi
metode de inspectare eficienta a schelelor
o Lucrul in parteneriat cu reprezentantii pentru probleme de securitate in
munca de pe santier
o Actiuni de prevenire vizand sanatatea in munca (de exemplu, sisteme
de supraveghere sau de monitorizare a sanatatii, sau prevederea unor
facilitati vizand confortul angajatilor)
Comunicarea eficienta a cunostintelor privind pericolele, riscurile precum si a
solutiilor prin mijloace cum sunt metoda inductiva, instruirea si alte categorii de
actiuni realizate de catre responsabilii pentru probleme de securitate in munca
Un management de succes in domeniul constructiilor si, respectiv, in cel
imobiliar (de exemplu, acolo unde exista azbest) precum si cotrolul
contractantilor.
Cum se produc accidentele
În sectorul construcţiilor, accidentele sunt foarte frecvente dar o mare parte dintre ele
pot fi evitate. În cadrul acestui sector, accidentele mortale cele mai frecvente sunt
cauzate prin cădere de la înălţime. Lucrătorii trebuie să lucreze în locuri de muncă
sigure, la care pot să ajungă în condiţii de securitate, fără risc de cădere. Dacă nu aţi
redus la minim riscul de cădere de la înălţime, înseamnă că nu aţi efectuat o evaluare
a riscurilor corespunzătoare.
Lucrul la înălţime prezintă şi un alt risc – căderea de obiecte. În primul rând trebuie
luate măsuri de prevenire a accidentării din cauza căderii de obiecte, scule sau
materiale cu care se lucrează la înălţime, iar lucrătorii de pe şantier trebuie să fie
protejaţi prin purtarea căştii de protecţie.
Materialele şi echipamentele utilizate deseori pe şantier pot cauza riscuri suplimentare.
Numeroase decese au fost provocate prin strivire de către vehicule, sarcini mobile
neasigurate corespunzător sau diferite echipamente. Şantierul de construcţii este un
loc cu risc de răsturnare a vehiculelor şi accidentare gravă a conducătorilor acestora.
Lucrările de excavaţii prezintă, de asemenea, riscuri, dacă nu sunt luate măsuri
corespunzătoare de prevenire.
Sectorul constructiilor prezinta una din cele mai îngrijoratoare statistici din UE sub
raportul securitatii si sanatatii în munca
Riscul de accidentare este mult mai ridicat decat media la nivelul UE
Incidenta relativa a accidentelor nesoldate cu deces este de 141 comparativ cu
media pe sectorul industrial al UE care este de 100. Caderea de la înaltime,
cum ar fi de pe schele, constituie una dintre cele mai grave probleme împreuna
cu accidentele de transport atat catre cat si de la santier.
Aproximativ 850.000 de muncitori din constructii au suferit accidente soldate cu
incapacitate de munca de peste 3 zile, la nivelul anului 1999, cu un regres de
13 % în raport cu anul 1994.
Aproximativ 1300 de muncitori sufera accidente mortale anual, reprezentand
echivalentul a 13 angajati la fiecare 100 000 – mai mult decat dublu fata de
media din celelalte sectoare industriale. Cercetarile au evidentiat faptul ca multe
dintre accidentele mortale sau dintre accidente, în general, sunt determinate de
luarea unor decizii de planificare înainte de începerea lucrarilor propriu zise de
constructii.
Într-un numar de 10 tari în curs de aderare, se estimeaza ca, în sectorul
constructiilor, se regasesc 20 % din totalul accidentelor de munca.
Incidenta tulburarilor musculo-scheletare este semnificativ superioara mediei din
UE
48% dintre muncitorii din constructii semnaleaza dureri de spate (media pe UE:
33%).
36% reclama probleme musculare la nivelul cefei si umerilor (media pe UE:
23%).
28 % reclama probleme musculare la nivelul membrelor superioare (media pe
UE: 13 %).
23% semnaleaza probleme musculare la nivelul membrelor inferioare (media
pe UE: 12%).
Problemele respiratorii sunt larg raspandite si, nu în ultimul rand, din cauza
azbestului
600.000 dintre muncitorii din constructii sunt expusi la azbest, anual, acesta
fiind un puternic agent cancerigen ce conduce la îmbolnaviri mortale cum sunt
mezoteliomul si azbestoza. În cazul fumatorilor care inhaleaza azbest exista o
probabilitate mult mai mare de a dezvolta un cancer pulmonar. În Marea
Britanie mor, în fiecare an, aproximativ 750 de muncitori din sectorul
constructiilor si, respectiv, întretinerii, din cauza îmbolnavirilor legate de
prezenta azbestului. Se estimeaza o crestere considerabila a acestei cifre în
urmatorii zece ani.
Tamplarii prezinta, de asemenea, un risc ridicat de a contracta cancer nazal ca
rezultat al inhalarii pulberilor din lemn.
Pulberile rezultate ca urmare a taierii sau manipularii produselor pe baza de
cristale de silice, cum ar fi, de exemplu, nisipul, pot conduce la silicoze.
Solventii si alte substante periculoase cresc riscurile privind sanatatea
angajatilor
Contactul frecvent cu substante lichide cum sunt uleiurile, rasinile si produsele
pe baza de ciment ce contin crom VI sporesc extrem de mult probabilitatea
aparitiei problemelor dermatologice. În timpul constructiei tunelului de sub
Canalul Manecii (Eurotunelul), peste 1.134 de muncitori au fost diagnosticati cu
dermatite profesionale.
Studiile efectuate au evidentiat un risc crescut de pensionare anticipata a
zugravilor si lacuitorilor de pardoseli cauzat de asa-numitul “sindrom al
solventului” (simptome neuro-psihice asociate expunerii excesive la solventi
organici cum sunt, de exemplu, eterii de glicol si esterii). Aceste simptome pot
include, de asemenea, pierderea memoriei, oboseala grava si alte probleme ale
sistemului nervos central.
Alte categorii de riscuri cu care se confrunta muncitorii din constructii
Contactul excesiv cu plumbul - de exemplu, la îndepartarea vopselelor pe baza
de plumb si atunci cand se lucreaza cu conducte vechi din plumb – poate
afecta sistemul nervos central conducand la ameteala, dureri de cap, stari de
oboseala si alte simptome.
Nivelul ridicat de zgomot sporeste riscul aparitiei dificultatilor de auz.
Aproximativ unul din cinci angajati din acest sector (17 %) este expus
permanent la niveluri ridicate de zgomot în timp ce peste jumatate dintre
acestia (53 %) sunt expusi la zgomot pe durata unei parti din timpul lor de
lucru
Sindromul vibratiei brat-mana (HAVS) este curent întalnit printre angajatii care
utilizeaza unelte manuale actionate mecanic, cum sunt perforatoarele si
ciocanele mecanice. În UE, 19% dintre angajatii din sectorul constructiilor sunt
expusi în mod permanent la vibratii, iar 54% sunt expusi numai o parte din timp.
COSTURI ECONOMICE
Standardele SSM necorespunzatoare din sectorul constructiilor pot costa în
fiecare an Uniunea Europeana – si pe contribuabilii din cadrul acesteia – peste
75 miliarde Euro în fiecare an. Adica circa 200 Euro pentru fiecare membru al
populatiei acesteia.
Cuantificarea costului datorat standardelor SSM necorespunzatoare din sectorul
constructiilor este dificila, mai ales din cauza problemelor legate de estimarea marimii
reale pe care o are acest sector, avand în vedere în special proportia potential
semnificativa a angajatilor neînregistrati. Aceste incertitudini sunt agravate de faptul ca
este probabil ca o proportie considerabila din problemele SSM sa nu fie raportate,
deoarece multe din firme sunt de mici dimensiuni si ar putea functiona „în afara
sistemului oficial”. Ca urmare, este foarte probabil ca orice evaluari ale costurilor sa
subestimeze impactul financiar real:
Un studiu efectuat în Marea Britanie evalueaza costurile accidentelor si bolilor
profesionale din sectorul constructiilor – incluzand, printre altele, costurile
aferente întarzierilor, absenteismului si asigurarilor si îngrijirilor medicale – la
8.5% din costurile proiectelor de investitii.
Plecand de la ipoteza ca estimarile din Marea Britanie ar fiind valabile pentru
întreaga UE, unde se crede ca sectorul constructiilor valoreaza 902 miliarde
Euro, aceasta ar conduce la un cost anual de aproape 75 miliarde Euro -
respectiv aproape 200 Euro pentru fiecare persoana din populatia UE.
Deoarece, în majoritatea tarilor, proiectele din sectorul public reprezinta o parte
importanta din costurile sectorului constructiilor, contribuabilii vor suporta o
mare parte din aceste costuri.

Categories: